Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till EXTRA föreningsstämma i Brf Sankt Jakob 7 i Lund Torsdagen den 6 April kl. 18.30 hos Catharina Holmin, Stora Gråbrödersgatan 3 E, Lund. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman … Continue reading Kallelse till extra föreningsstämma