En smula kallt men trevligt på föreningsstämman

Igår, onsdagen den 7 juni, samlades styrelse och medlemmar för att hålla årsstämma. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och blev omvald, föreningens räkenskaper gicks igenom och fastställdes. Styrelsen tackar alla som medverkade och ser fram emot ett nytt verksamhetsår.