Cykelrensning

Alla cyklar på gårdarna och i de gemensamma källarutrymmena kommer att märkas med en rosa tejp på styret. Tar ni inte bort tejpen innan den 22 oktober kommer föreningen att betrakta cykeln som övergiven och utan ägare. Övergivna cyklar utan ägare kommer sedan att ställas undan. PS! Cyklar parkeras endast i cykelställen!

Obligatorisk fräsning av avloppsrör

Viktigt meddelande angående Dina Avlopp: OBLIGATORISK FRÄSNING, med start 9 oktober 2017. Senaste underhållsspolningen visade att våra avloppsrör (kök & badrum) i flera uppgångar är gamla och i behov av underhåll samt att undersökas närmare för att ta beslut om ev. relining. På uppdrag av styrelsen kommer därför Avloppsjouren återigen hit för att denna gång fräsa samtliga avloppsrör samt … Continue reading Obligatorisk fräsning av avloppsrör