Överklagan bifölls

Mark- och miljödomstolen har bifallit vår överklagan angående detaljplanen för Sankt Jakob 7 och 13. Planen upphävs i sin helhet. Här kan du läsa domen.

Du har väl rätt försäkring?

För dig som äger en bostadsrätt behövs en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden. Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning. Därför bör … Continue reading Du har väl rätt försäkring?