Överklagan bifölls

Mark- och miljödomstolen har bifallit vår överklagan angående detaljplanen för Sankt Jakob 7 och 13. Planen upphävs i sin helhet. Här kan du läsa domen.

Du har väl rätt försäkring?

För dig som äger en bostadsrätt behövs en hemförsäkring som även omfattar den fasta inredningen i bostaden. Alla behöver en hemförsäkring för att kunna få hjälp och ersättning vid exempelvis brand, inbrott eller vattenskada. Bostadsrättsinnehavare har dock ett annat behov än den som hyr sitt boende – försäkring för ytskikt och fast inredning. Därför bör … Continue reading Du har väl rätt försäkring?

Cykelrensning

Alla cyklar på gårdarna och i de gemensamma källarutrymmena kommer att märkas med en rosa tejp på styret. Tar ni inte bort tejpen innan den 22 oktober kommer föreningen att betrakta cykeln som övergiven och utan ägare. Övergivna cyklar utan ägare kommer sedan att ställas undan. PS! Cyklar parkeras endast i cykelställen!

Obligatorisk fräsning av avloppsrör

Viktigt meddelande angående Dina Avlopp: OBLIGATORISK FRÄSNING, med start 9 oktober 2017. Senaste underhållsspolningen visade att våra avloppsrör (kök & badrum) i flera uppgångar är gamla och i behov av underhåll samt att undersökas närmare för att ta beslut om ev. relining. På uppdrag av styrelsen kommer därför Avloppsjouren återigen hit för att denna gång fräsa samtliga avloppsrör samt … Continue reading Obligatorisk fräsning av avloppsrör

En smula kallt men trevligt på föreningsstämman

Igår, onsdagen den 7 juni, samlades styrelse och medlemmar för att hålla årsstämma. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och blev omvald, föreningens räkenskaper gicks igenom och fastställdes. Styrelsen tackar alla som medverkade och ser fram emot ett nytt verksamhetsår.

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till EXTRA föreningsstämma i Brf Sankt Jakob 7 i Lund Torsdagen den 6 April kl. 18.30 hos Catharina Holmin, Stora Gråbrödersgatan 3 E, Lund. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman … Continue reading Kallelse till extra föreningsstämma